NIEUWS

Kwaliteitskader Forensische Zorg

In juli 2021 startte ik voor Q-Consult Zorg met het ontwerp voor een logo en een look & feel voor het rapport Kwaliteiskader Forensische Zorg. Daarna volgende de ontwikkeling van nog diverse andere documenten zoals een Publieksversie, een Cliëntversie (LVB) en een doorontwikkelagenda. Het Kwaliteitskader FZ bestaat uit 5 pijlers. Anne Luchies maakte hiervoor alle frisse illustraties.

In december 2022 volgde de plannen voor een campagne rondom de lancering van de nieuwe website die op 16 januari 2023 live ging. EFP is kartrekker voor het project KKFZ geworden en bedacht hiervoor met zorg alle communicatiemiddelen. Waarna Anne en ik weer verder gingen met nieuwe ontwerpen, illustraties en vooral heel veel plezier.

Bezoek de website. Hij is bijzonder mooi en overzichtelijk geworden.

Waar staat het Kwaliteitskader FZ voor?

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is aanvullend op wat er al is en dient als paraplu over zaken zoals standaarden, richtlijnen, zorgprogramma’s, et cetera heen. Het doel is om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de kwaliteit van zorg te stimuleren. Kwaliteitskaders zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven, zodat patiënten/cliënten (en naasten), (zorg)professionals en organisaties weten wat wordt bedoeld met goede Forensische Zorg. Vanuit de minister van Justitie en Veiligheid is de wens neergelegd om een Kwaliteitskader voor de Forensische Zorg te ontwikkelen. Daarnaast is binnen de sector Forensische Zorg behoefte aan een Kwaliteitskader dat door en voor het veld ontwikkeld is.

De Bongerd Leusden – Interactieve Schoolgids 2022-2023

Sinds 2020 geeft De Bongerd een interactieve schoolgids uit die ik mocht ontwerpen en elk jaar voor hen bijstel. Deze is bedoeld om ouders te informeren over de school. Er staat veel praktische informatie in en daarnaast maken zij in deze gids ook duidelijk waar De Bongerd voor staat, hoe ze werken met de leerlingen, wat De Bongerd daarbij belangrijk vindt, welke sfeer zij nastreven. Kortom hun visie op goed onderwijs in een goede basisschool. Daarnaast bieden zij een beknopt overzicht van de resultaten en ontwikkelingen op hun school.

De schoolgids van De Bongerd is niet alleen bedoeld voor ouders die nog een schoolkeuze voor hun kind(eren) moeten maken. De informatie is ook geschreven voor ouders die al kinderen op De Bongerd hebben. Aan hen leggen zij verantwoording af over hun manier van werken en de omgang met de kinderen in het onderwijsleerproces. Overigens is een schoolgids wettelijk verplicht. Het schoolbestuur stelt jaarlijks de schoolgids voor het eerstvolgende schooljaar vast. De Bongerd wilde dat op een originele manier doen.

Klik hier om de schoolgids te bekijken.

Toolkit Samen Beslissen

Q-Consult Zorg heeft een toolkit ontwikkeld waarvoor ik de opmaak van de verschillende producten mocht verzorgen. KesselsKramer ontwierp hier het basisontwerp voor en Anne Luchies verzorgde de frisse illustraties.

De toolkit bestaat uit producten die gericht zijn op het delen van informatie, ervaringen en tips voor patiënten (en naasten) van 18 jaar en ouder over Samen Beslissen. Hiermee kunnen patiënten zich versterken en leren van elkaar. De toolkit is ontwikkeld vanuit het Programma Uitkomstgerichte Zorg voor iedereen die binnen een ziekenhuis, kliniek en/of patiëntenorganisatie als begeleider (een onderdeel van) een bijeenkomst voor patiënten over Samen Beslissen gaat begeleiden. De Toolkit bestaat uit een Draaiboek, Stellingspel, Filmpjes van patiënten met een verhaal, Presentatie PowerPoints, Ervaringen en tips van patiënten en het document Dit vind ik belangrijk.

Via deze link kun je alle documenten bekijken.

Boek De Kwaliteitskeuken van Q-Consult Zorg

Met het boek De Kwaliteitskeuken biedt Q-Consult Zorg organisaties een receptenboek voor het vormgeven van kwaliteit van zorg volgens de nieuwe visie op kwaliteit. Het boek geeft inspiratie, tips en praktische handvatten om de kwaliteit van zorg naar het volgende niveau te tillen. Als introductie op het receptenboek schetst Q-Consult Zorg de belangrijkste ontwikkelingen en de daaruit voortgekomen visie op kwaliteit. Ik mocht dit inspirerende receptenboek ontwerpen en opmaken. De 9 recepten en 2 sausjes kun je hier lezen.

Patiënteninformatie Primaire Scleroserende Cholangitis

Voor VSOP mocht ik de patiënteninformatie over PSC ontwerpen en opmaken. PSC is een zeldzame ziekte. Primaire scleroserende cholangitis (PSC) is een ziekte van de lever en galgangen. PSC kan op alle leeftijden ontstaan. Bij de meeste mensen wordt het ontdekt als ze rond de leeftijd van 40 jaar zijn, maar bij een heel klein groepje kinderen ontstaat het al vanaf de leeftijd van 1 jaar. In Nederland hebben 1.000 tot 1.200 mensen deze aandoening. Het komt 50 keer zo vaak voor bij volwassenen als bij kinderen. En het komt 2 keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Hoe dit verschil te verklaren is, weten onderzoekers nog niet. In deze interactieve patiënteninformatie wordt uitgelegd wat PSC precies is, wat de kenmerken zijn, wat je kunt verwachten, hoe je het krijgt enz.

Klik hier om de patiënteninformatie door te bladeren.

Vrouwen en stollingsstoornissen folder NVHP

Voor de NVHP verzorgde ik het ontwerp en de opmaak van de folder Vrouwen en stollingsstoornissen en de symptomencheck kaart. Bij vrouwen die met hevige menstruatieklachten naar de dokter gaan, blijkt in 29 procent van de gevallen toch de oorzaak Hemofilie te zijn. De diagnose wordt vaak laat of helemaal niet gesteld en dat heeft een grote impact op het dagelijks leven van deze vrouwen.

  • De meest voorkomende symptomen van stollingsstoornissen zijn:
    Hevige menstruaties, bloedneuzen, blauwe plekken en hevig
    bloedverlies na een operatie, tandheelkundige ingreep of bevalling.

Sociaal emotionele impact
Het hebben van een stollingsstoornis kan ook gevolgen hebben voor je psychisch welzijn. Bijvoorbeeld de invloed op sociaal even door het niet kunnen deelnemen aan activiteiten. Geconfronteerd worden met vragen over mishandeling door de vele blauwe plekken. Of vraagstukken over bijvoorbeeld seksualiteit, kinderwens, zwangerschap en bevalling.

In de folder staan ervaringsverhalen van vrouwen met een stollingsstoornis, kun je symptomen checken en vind je tips over wat je kan doen. Klik hier om de folder te bekijken. Klik hier om de symptomencheck te doen.

KLA4, fris logo-ontwerp wordt goed gebruikt

Het logo wordt enthousiast gebruikt op verschillende manieren. Het logo is bijvoorbeeld al ingezet op veiligheidshesjes, op zwarte T-shirts en nu hangt het ook groot op de school.

Omdat ik achter de school woon en er geregeld langs loop of rijd geniet ik enorm van het logo op de buitenkant van de school. Daar ben ik heel trots op. Want wanneer zie je een eigen creatie groot op een gebouw in de wijk waar je woont? Niets is leuker dan je eigen grafische ideeën steeds weer te zien. Op wat dan ook.

VSOP Huisartsenbrochures zeldzame aandoeningen

Een huisarts kan niet van alle zeldzame aandoeningen volledig op de hoogte zijn. Desondanks vervult hij een belangrijke rol in tijdige doorverwijzing naar de klinisch genetische centra en expertisecentra bij het vermoeden ervan. Daarom ontwikkelt de VSOP speciale huisartsenbrochures samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en patiëntenorganisaties. Ze bevatten betrouwbare informatie, relevante behandeladviezen, adressen en websites. De brochures zijn ook zeer bruikbaar voor jeugdartsen, verpleeghuisartsen, artsen-VG en paramedici.

Sinds 2016 werk ik voor VSOP aan de huisartsenbrochures. Voorheen werden die gedrukt en verspreid, maar sinds enkele jaren is gekozen om deze online toegankelijk te maken voor huisartsen.

Via deze link vind je alle huisartsenbrochures bij elkaar en via deze link een voorbeeld.

VSOP Patiënteninformatie zeldzame ziekten compleet

Het is een feit, de 5 geplande Patiënteninformatie klappers voor het VSOP zijn gemaakt en vormen met elkaar een prachtige set.

Via deze link kun je de klappers openslaan en van binnen bekijken:

Een moeder van een patiënte met Neurofibromatose reageerde via de NF patiëntenvereniging naar het VSOP, ze was erg blij met de klapper:

Hartelijk dank voor de map patiënteninformatie. Wat een heldere, begrijpende en beknopte informatie. Wat fijn dat dit nu beschikbaar is. Wat hadden wij het fijn gevonden om zo’n map tot onze beschikking te hebben toen wij bijna dertig jaar geleden de diagnose bij onze dochter kregen. Toen hadden we alleen een boek met zulke afschrikwekkende foto’s en informatie dat ik het al snel weglegde. Wat hebben wij ons alleen gevoeld.

Deze map is helder, benoemt de gevolgen en problemen die kunnen ontstaan en geeft veel sites waarmee betrokkenen verder kunnen. Maar vooral; de patiënten worden eindelijk gehoord en serieus genomen.

Kortom; een groot compliment.Jullie doen heel goed werk. Bedankt hiervoor.

Informatie voor Patiëntenverenigingen

Speciaal voor Patiëntenverenigingen heb ik een informatieboekje gemaakt.

Autismewerkboek THUIS in een onbegrijpelijke wereld

Dit werkboek is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het kwam tot stand in nauwe samenwerking met Amarant en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), die de realisatie inhoudelijk en financieel mogelijk maakten. LMcc heeft een concept met een kleurstelling bedacht om de drie delen van dit werkboek duidelijk te benadrukken. De illustraties in het werkboek zijn gemaakt door Roel Venderbosch. In het boek spelen een cliënt met autisme en een verstandelijke beperking en een begeleidster de hoofdrol, samen bouwen ze aan een thuis. Het boek is bedoeld voor begeleiders en mbo studenten. Het boek is ook interactief gemaakt.

foto autismeboek_824x675